FINALE POËZIEWÉDSTRIÊD 2022

Béste minse,

Vae hebbe dit jaor beej wiêze van experimênt ‘ne nowwe wédstriêd uutgeschrieëve vör dialectdichters. Edereîn uut de wi-j umgaeving van Wieërt mocht mejdoon.

Vör os és dieëze wédsriêd al beej vuuërbaat geslaagdj want vae krieëge 25 gedichte binne.

Dao és de jury noow drök mej doondje en de uutkomst wieëte vae binnekort.

Vae nuuëje uch alvast uut vör de finaleaovendj op 

Woonsdig 1 juni um 20.00 oor inne SooS.

Dan wurtj d’n uutslaâg bekindj gemaaktj en waere de priêze uutgereiktj.

’n Aantal vanne inzenders zal zien gedicht vuuërdrage en vör muzikaal aafwisseling zörge

Mieke en Petra Crins. Moôder en dochter Crins zeen in hieël Limburg bekindj mét eur breîd dialectrepertoire vör allerlej gelegenhede.

Komtj vör ‘ne gezellige aovendj uut op 1 juni nao de SooS. 

Hertelike groete,

Veldeke krînk Wieërt