Zieër geslaagdje Declamatiewédstriêd

Veldeke Wieërt kân weer trökkieke op ‘ne bezûndjer geslaagdje Declamatiewédstriêd.

Op zaoterdig 9 aprîl zoot zaal Don Bosco bomvôl mét wichter, aojers en ânger supporters. Gelökkig dieëj d’r dit jaor e groeëter aantal schoeële uut Wieërt zelf mej. De lieërlinge uut de regio Wieërt haaje zich good vuuërberédj en prizzentieërdje zich prima. Ze declamieërdje op hoeëg nivo eur dialectgedichte.

Mét name de allerkleînste, di-j vör ’t ieërst mejdieëje, inne categorie 3/4 stoeële de show.

 

De uutslaâg waas as volgtj:

Groep 3/4:

1e plaats Thijmen Hoppner van De Kerneel, Ni-jwieërt

2e plaats Jolijn Coolen van De Firtel, Rooj

3e plaats Lotte Jetten van De Kerneel, Ni-jwieërt

 

Groep 5/6:

1e plaats Jolijn Verheijen van De Firtel, Rooj

2e plaats Sara Stultiens van De Kerneel, Ni-jwieërt

3e plaats Aimée Driessens van Aan de Bron, Wieërt

 

Groep 7/8:

1e plaats Gwen Niellissen van De Firtel, Rooj

2e plaats Tessa Stultiens van De Kerneel, Ni-jwieërt

3e plaats Jules Teeven van Molenakker, Wieërt

‘ne Enthousiaste wéthaojer Geert Gabriëls reikdje nao aafloup de priêze uut.

 

2016 Declam groep 5-6 2016 Declam groep 7-8 2016 Declam top3  5-6 2016 Groep 3-4 b