Wieërter schuuërkalender

Vae make vör 2016 ‘ne Wieërter schuuërkalender mét aldaag ’n spruuëk of e gezagdje en eîn woeërd vanne daâg.

Um e bitje idee te hebbe vör de oplage kujje noow al vuuërrizzervieëre tieëge de priês van € 10,95.

Steurtj ‘ne mail nao : info@veldekewieert.nl mét eur adres, tillefoonnummer en aantal en gae kriegtj bericht wannieër en woeë dejje de kalenders t.z.t. kuntj aafhale en betale.

Rizzervieëre tot uterlik 15 november. Indj november ligke ze inne bookhândel vör € 13,95.

 

Spruuëk
vanne maondj:

Mójjae nog hoeëj binnehale?

Je gulp staat open!

Oeës beuk

Persuuënlik contact

Sikkertariaat Veldeke Wieërt
Beatrixlaan 52
6006 AK Weert
0495-537790
info@veldekewieert.nl

1474847591_square-facebook

Pârtners:
Veldeke Limburg