Mien breurke

Mien breurke és ângers.

Hae és aojer as ich

en toch bin ich de groeëtste.

Hae kân nog neet good kalle

en zitj te knoeëje mét zien aete.

Ouch al ésse tieën jaor

’t blieftj ‘ne kleuter.

 

Hae és leêver as ânger wichter.

Altiêd keumtje tieëge

mich aan zitte oppe bânk.

Same zînge ve dan lidjes

of laes ich vuuër

uut e prêntebukske.

Dan geneete ve same.

 

Minse kieke ‘m aan

en zégke soms ‘Waat zielig’

Mien breurke és neet zielig.

Mien breurke blieftj altiêd klein.

Mien breurke és ângers:

De leefste vanne werreldj!

 

Ton Bijsterveld-Claessens

 

< Gaotj trök nao oeëverzicht