Contact

Sikkertariaat Veldeke Wieërt
Beatrixlaan 52
6006 AK Weert
0495-537790
info@veldekewieert.nl

As dejje un bericht nao os wiltj steure, dan kân det ouch via:

Naam

Adres

Postcode/Plaats

Tillefoon

Mailadres

Laotj heej eur bericht achter:

Spruuëk
vanne maondj:

Gae mótj uch neet uutdoon vuuërdejje nao béd gaotj
Je moet je bezittingen niet te vroeg onder je kinderen verdelen

Oeës beuk

Persuuënlik contact

Sikkertariaat Veldeke Wieërt
Beatrixlaan 52
6006 AK Weert
0495-537790
info@veldekewieert.nl

1474847591_square-facebook

Pârtners:
Veldeke Limburg