Beuk

Sieër de oprichting in 1978 hieët Veldeke Wieërt de volgendje beuk uutgegaeve.

Dialect-uutgaves

2018 Waat ‘ne kâl
Spraekwuuërd en gezagdjes in ’t Wieërtlands
Spraekwoeërdebook mét ca. 3600 gezagdjes en uutdrökkinge uut Wieërt, Ni-wieërt en Ospel.
Alfabetisch gerangschiktj op trefwoeërd mét aanverwânte wuuërd
Register Nederlands – Weertlands
Auteur: Feijen drs. J.A.P. (Jan)
Teîkeninge Gerrit Hoeben
Ingeboonge, 309 pagina’s.
Te koup inne bookhândel en via ’t bestuur.
 

2013 Zoeë kalle vae
Woeërdeliêst Wieërtlandse dialecte
Dit book bestieët uut dri-j deîle:
1. Spelling van ’t Wieërtlands
2. Woeërdeliêst Wieërtlands – Nederlands
3. Woordenlijst Nederlands – Weertlands
Auteur: Feijen drs. J.A.P. (Jan)
Ingeboonge, 492 pagina’s.
Uutverkochtj.
 Zoee kalle vae
2009 Schoeën gezagdj!
Spraekwuuërd en gezagdjes uut ’t Wieërter lând
Dialectspraekwoeërdebook mét bekans 3000 spraekwuuërd en gezagdjes.
Thematisch van opzét.
Samestéllers: Feijen Jan, Haenen-van den Berg Nelly, Moonen Jan en Vossen Sjra.
Teîkeninge: Hoeben Gerrit
Ingeboonge, 256 pagina’s.
Uutverkochtj.
 Schoeen gezagdj
2003 Verhäölkes um vuuër te laeze
Vör wichter tot e jaor of zés. Verhäölkes van verschillendje (amateur)schriêvers.
Samestéllers: Feijen Jan, Gubbels Jos en Moonen Jan.
Teîkeninge: Wulms Henk.
Ingeboonge, 80 pagina’s.
Uutverkochtj.
 Verhaolkes 2
1998 De Weertlandse dialecten vör te laeze, te schriêve en te kalle
Book mét encyclopedische karakter Algemein gedéldje mét ó.a. de spellingregeling (van de Wouw) en de grammatica (Feijen) van ’t Wieërtlands. Woeërdebookgedéldje és alfabetisch/lexicografisch van opzét. Register, geordendj vanuut ’t Nederlands.
Samestéllers: van den Berg Jo, Brouwer Jos, Feijen Jan, Hermans Piet en van de Wouw Jos.
Ingeboonge, 520 pagina’s.
Uutverkochtj.
1999 – twieëdje drök.
Uutverkochtj.
 Wtl dialecten
1983 Weertlands woordenboek Kâl wi-j kook
Losbladig mét encyclopedische karakter. Algemein gedéldje mét ó.a. de ieërste publicatie van de Wieërtlandse spellingregeling (spelling-van de Wouw). Woeërdebookgedéldje mét e thematisch deîl (28 rubrieke, alfabetisch geordendj) en e register (in ’t plat).
Samestéllers: van den Berg Jo, Brouwer Jos, Feijen Jan, Hermans Piet en van de Wouw Jos.
Ringbând, 550 pagina’s.
Uutverkochtj.
 Kal wij kook
1981 Naame en gezagdjes oet ’t Wieërter lând
Boonte verzameling cultuurhistorische êrfstökskes, uuteînloupendj van name in allerlej verschiêningsvorme tot spraekwuuërd en gezagdjes. Wêrkgroep bestaondje uut Adriaens Baer, Adriaens Bert, Adriaens Piet,
Bruekers Alfons, Hermans Piet, Moonen Jan, mr. Smeets Stan, Timmermans Ton, van der Velden Jo en van de Warrenburg Wiel
Uutgegaeve in samewêrking mét bookhândel Willems.
Pocket, 198 pagina’s.
Uutverkochtj.
1986 – twieëdje herzene drök.
Uutverkochtj.
 Naame
1979 Verhäölkes en gedichtjes oet ’t Wieërter lând
Bundel mét verhaole en gedichtjes uut oeëverlevering van aojer minse, woeë de eige vôlksaard zoeë völ muuëgelik in nao vuuëre keumtj. Uutgegaeve in samewêrking mét bookhândel Willems.
Pocket, 198 pagina’s.
Uutverkochtj.
 verhaolkes

Uutgaves in ’t AN

2001 Men moet Straten uit Stegen kennen
Verklarend straatnamenboek van de gemeente Weert.
Alfabetisch/lexicografisch van opzét mét plattegroonde.
Samestéllers: Adriaens Piet, Driessen Jan, Hermans Piet, Korten Peter,
Peeters Jos, Roosen Ger en Steijvers Lei.
Ingeboonge, 100 pagina’s.
Nog te koup (beej os)
 Straotname

 

1996  ’t Wieërts umgespaadj
Een beschouwing over het Weerter dialect.
Populair-wetenschappeljke taalkundige verhandeling.
Auteur: Moorsel, van A.A.
Ingeboonge, 121 pagina’s
Nog te kriêge beej ’t sikkertariaat